శంఖవరం – తూర్పు గోదావరి
——————————————
అయోధ్యలో శ్రీరామ జన్మభూమిలో శ్రీ సీతా రామాలయం నిర్మాణ నిధికి విరాళాల సేకరణ జోరుగా సాగుతోంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా
రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘం కార్యదర్శి నండూరి కృష్ణ నేతృత్వంలో శంఖవరం మండలం మండపంలో శనివారం విరాళాలను సేకరణ ప్రారంభించారు. శ్రీరామ మందిర నిర్మాణ నిధికి విరాళాల సేకరణ, సమర్పణపై గ్రామంలోని భక్తులకు వివరిస్తున్నారు. అయోధ్యలొ రామమందిరం భారతీయుల వారసత్వ సంపద కావాలనే పెద్దల ఉద్దేశంతో “మందిర నిర్మాణ నిధి సమర్పణ” అనే నామకరణం చేశారనే విషయాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు. అందువల్లనే “ఇంటింటికి శ్రీరాముడు – అయోధ్యలొ రామ మందిరం” అనే కార్యక్రమాన్ని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు రూపొందించారని వివరిస్తు న్నారు. ఆయా కమిటీల సభ్యులు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్ధ కేత్ర పేరుతొ వెలువడిన కర పత్రాలను అందజేసి, నిధుల సేకరణ విషయాన్ని ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు. తరువాత గృహస్థుల ఐచ్చికతతొ వారు సమర్పించే నిధి (చందా)ని సేకరిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండపం సర్పంచ్ కూనిశెట్టి మాణిక్యం తదితరులకు ప్రచార కరపత్రాలను అందించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *