శంఖవరం, 9 మార్చి 2021
—————————————
తూర్పు గోదావరి జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం శంఖవరం మండలం వజ్రకూటం గ్రామంలో 104 సంచార వాహన ప్రభుత్వోచిత వైద్య శిబిరాన్ని మంగళవారం నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ వైద్యులు ఎస్.ఎస్. రాజీవ్ కుమార్ రోగులను పరీక్షించి ఉచితంగా మందులను పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యకమంలో ఏఎన్ఎమ్ లు, వలంటీర్స్ పాల్గొన్నా రు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *