గొల్లప్రోలు, 11 మార్చి 2021
——————————————
తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గం లోని గొల్లప్రోలు నగర పంచాయితీలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇ.బి.సి కాలనీలో వేంచేసి యున్న శ్రీ గనిచెల్లి అమ్మ వారి గద్దె వద్ద నుండి కొంతం ఆదిభవాని స్వీయ పర్యవేక్షణలో శ్రీ వీరభద్రుని శోభాయాత్ర ఘనంగా నిర్వహించారు. గోదావరి కాలువ నీటిలో పుణ్య స్నానాలను ఆచరించిన భక్తులు అక్కడ నుంచి గోదావరి పవిత్ర జలాలను వెంట బెట్టుకొని శోభాయాత్రగా శ్రీ గనిచెల్లి అమ్మ వారి గద్దెను తిరిగి చేరుకున్నారు. పంచామృతాలతో గద్దెను శుద్ధి చేసారు. అనంతరం నిర్వహించిన సహ పంక్తి అన్న సమరాధనలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *