చిన్నహరిశ్చంద్రపురం, 17 మార్చి 2021
——————————————————-
శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళి మండలం చిన్నహరిశ్చంద్రపురం గ్రామం పంచధామ క్షేత్రం ప్రాంగణంలో శివరాత్రి పర్వదినం నుంచి లక్ష ఒక్క శివలింగాలు స్థాపనకు పంచధామ క్షేత్ర అభివృద్ధి సంస్థాన్ సంకల్పించింది. ఇప్పటికే దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల వారు శివరాత్రి రోజు (11మార్చి 2021)స్వయంగా విచ్చేసి శివలింగాల స్థాపన చేసే మహా సంకల్పంలో భాగస్వామ్యులు అయ్యారు. లక్ష ఒక్క లింగాల స్థాపన అయ్యే వరకు ప్రతి నెల వచ్చే మాస శివరాత్రి రోజు శివలింగ ప్రతిష్ఠ గడుపుతారు. ఈ మహా సంకల్పంలో భాగ స్వామ్యం కావాలి అనుకున్న భక్తులు ఇప్పటి కే పేర్లు నమోదు చేసుకొని మహా శివరాత్రి రోజు అనివార్య కారణాల వల్ల శివలింగ ప్రతిష్ట చేసుకోలేని భక్తులు వచ్చే మాస శివరాత్రి రోజు అనగా 10 ఏప్రిల్ 2021 రోజు శివలింగ ప్రతిష్టలో పాల్గొనాలని, మరిన్ని వివరాలకు 6302807802 లో సంప్రదించాలని సంస్థాన్ ప్రకటించింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *