(గుండబాల మోహన్)

శ్రీకాకుళం – జనాసవార్త
———————————-
తెలుగు యాదవ మహాసభ ఉత్తరాంధ్ర యాదవ యువత సంఘం అధ్యక్షుడిగా శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకాకుళం గ్రామీణ మండలం పెద్దపాడు గ్రామ యువకుడు ఇప్పిలి అప్పన్న యాదవ్ ఎన్నిక అయ్యారు. ఈ మేరకు ఆయన మంగళవారం బాధ్యతలను స్వీకరించారు. తనకు ఈ బాధ్యతలను అప్పగించడంలో కృషి చేసిన తెలుగు యాదవ మహాసభ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు కోన గురవయ్య యాదవ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అశోక రత్నం యాదవ్, వంకల విష్ణు యాదవ్, జిల్లా అధ్యక్షుడు కాయితి వెంకటరమణ యాదవ్ లకు అప్పన్న యాదవ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *